Vyhlášení IV. výzvy programu podpory Smart Grids I. (Distribuční sítě)

dokumenty ke stažení pro členy asociace k této výzvě naleznete ZDE v sekci Smart Grid I