Vážené kolegyně, kolegové, účastníci seminářů pro provozovatele LDS, po krátké pauze jsme připravili další, tentokrát trochu neobvyklý seminář.


Úvodem ještě krátké vysvětlení k plánované náplni seminářů, které bude
pořádat Česká technologická platforma Smart Grid. V současné době již
funguje Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav, kterou
jsme spoluzakládali, a která se operativně věnuje všem relevantním a
aktuálním otázkám provozu LDS (viz. http://www.caplds.cz) a hájí zájmy
provozovatelů LDS při jednání o legislativních a regulatorních změnách. S
ohledem na výše uvedenou činnost ČAPLDS se Česká technologická platforma
Smart Grid chce nadále soustředit na speciální technologická témata,
aktuální trendy a konceptuální řešení, jejichž potřebu přináší dnešní
dynamický vývoj energetiky a společnosti jako takové.
Když jsme například v lednu tohoto roku otevřeli na semináři téma
elektromobility jako příležitost pro LDS, vyvolalo to vášnivou diskuzi.
Někteří účastníci semináře pokládali toto téma za příliš futuristické a pro
provoz LDS zcela irelevantní. Netušili jsme ještě, jak rychle se bude
situace v ČR měnit. V únoru vyhlásila vláda podporu rozvoje elektromobility
a společnosti ČEZ a Škoda Auto deklarovali spolupráci.
Škoda Auto bude vyrábět elektromobily (již v roce 2019 uvede plug in hybrid
Superb a v roce 2020 elektromobil eVision) a ČEZ bude stavět nabíjecí
stanice. Elektromobily se tak stanou i v ČR celkem běžným dopravním
prostředkem a nabíjecí stanice se stanou samozřejmou součásti energetiky a
významným segmentem v odběru elektřiny.
Podobným tématem je koncept smart city, který je v České republice
nejčastěji spojován s tzv. chytrými lavičkami a chytrými sloupy veřejného
osvětlení, ale ve skutečnosti obsahuje sofistikované modely spolupráce na
energetickém trhu, který využívá technicko-organizační mechanismy jako např.
prosumery, agregátory, dynamické tarify, akumulaci, decentrální zdroje,
elekromobilitu apod. Takovýto koncept smart city nám může připadat v
kontextu aktuální situace české energetiky jen jako nějaká futuristická vize
(chybí nám jak příslušná legislativa, tak technologie), ale i v tomto
případě se můžeme stát svědky rychlých změn. Některé zmíněné "mechanismy" se
již dostávají do české energetické legislativy na základě tzv. zimního
balíčku. A že se nejedná jen o nějaké teoretické vize, se můžeme snadno
přesvědčit. V nedaleké Vídni byla letos otevřena první pilotní část městské
části Aspern koncipované jako smart city, kde se ověřují všechny uvedené
funkcionality a související technologie. (viz. též http://www.ascr.at/).
Právě Smart City Aspern je téma příštího, již 19. semináře LDS, během
kterého si můžeme Smart City Aspern prohlédnout a osahat a v tzv. demo
centru se seznámit nejen s uvedenými mechanismy energetického trhu a
příslušnými technologiemi, ale i se způsobem budování smart city.
Věříme, že energetické koncepty využívané ve smart city lze využít i v rámci
LDS, nebo dokonce, že některá LDS se mohou stát zárodkem smart city svého
regionu, svého města, své čtvrti apod. LDS se tak mohou stát průkopníky v
zavádění konceptu smart city, podobně jako některé LDS se již staly
úspěšnými průkopníky v zavádění inteligentního měření.
Využijte jedinečné příležitosti k seznámení se s pilotním projektem smart
city Aspern ve Vídni, během jednodenního semináře, který pořádáme 25. ledna
2018. Předběžný program a organizační podrobnosti naleznete v přiložené
pozvánce. Počet účastníků je striktně omezen, o zařazení do semináře
rozhoduje pořadí přihlášených.
Doplňující informace: individuální doprava nebo účast bez zaplacení
cestovního příplatku není možná.

Níže naleznete pozvánku ke stažení

 

Přiložené soubory ke stažení

Název souboru Popis Velikost (kB)
pozvánka LDS 355