V současné době probíhají jednání jak se postavit ze strany provozovatelů a obchodníků ke stávající mimořádné situaci.

Výzva dodavatelům na stránkách ERU

http://www.eru.cz/cs/-/tz_vyzva_dodavate

Provozovatelé PDS připravili podkladový soubor „Přístup k účastníkům trhu v nouzovém vztahu“. Tento soubor je k nahlédnutí na webových stránkách ČAPLDS. Nicméně jednání jsou teprve na počátku. Další schůzka bude probíhat tento týden. Pro realizaci většiny navržených opatření PDS je nutný podmíněný doložitelný souhlas nebo rozhodnutí ERÚ, do té doby platí současná pravidla, stávající EZ, vyhlášky a cenová rozhodnutí ERU.  O průběhu dalšího jednání Vás budeme průběžně informovat.

 

Stávající stav nouze není stavem nouze ve smyslu energetického zákona, ale o stav nouze v oblasti veřejného zdraví a následný dopad do ekonomiky – i totální propad cen elektřiny na burze.

U nás jako provozovatelů LDS to bude mít nepříznivý dopad zejména v těch případech kdy současně jako držitelé licence na obchod s elektřinou dodáváme našim zákazníkům silovou elektřinu.

 

V závěru minulého týdne proběhla telekonference nad podklady PDS s těmito doporučujícími stanovisky (jedná se pouze o pracovní materiál, který bude dále s ERU podrobně projednán)

  1. Odpojování odběratelů: individuální přístup, rozhodně žádné generální pardon, jak žádají některé spotřebitelské spolky, dodavatelé budou postupovat uvážlivě, nicméně na možnosti odpojení (chroničtí neplatiči) trváme.

Bylo akceptováno, že o neodpojování by se neměly vést žádné velké diskuse, protože je zde velká možnost zneužívání.

  1. Zálohy: PDS budou vstřícné k žádostem o snížení záloh. I zde je to ponecháno individuálně, podle klienta. Takže rovnou můžete podávat žádosti!
  2. Flexibilní snižování rezervované kapacity: akceptováno, dokonce by se to mělo vztahovat i na distribuční sazbu u MO. Příslušné CR ERÚ vypracuje cca do 10 dnů ERÚ, tentokrát výjimečně by se to mělo vztahovat i retrospektivně.

Přiložené soubory ke stažení

Název souboru Popis Velikost (kB)
Přístup k účastníkům v nouzovém stavu 95