Informace o aktivitě ČAPLDS v rámci konzultačního procesu k vyhlášce o kvalitě dodávek elektřiny

Dobrý den,

 

v souladu s pravidly konzultačního procesu uplatňujeme tuto připomínku k návrhu vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektrotechnice:

 

Vyhláška neřeší jednotný způsob vyplňování jednotlivých výkazů tak, aby bylo možno získat plnohodnotná data pro další zpracování a pro vypracování souhrnných zpráv o dosažené úrovni kvality, aby výsledky byly mezi jednotlivými provozovateli souměřitelné.

K dosud platné vyhlášce vydal ERÚ pomůcku „Metodika vykazování XLS k vyhlášce ERÚ č. 540/2005 Sb.“, která byly poskytnuta pouze vykazujícím regionálním distribučním společnostem a nebyla k dispozici provozovatelům lokálních distribučních soustav. Regionální distributoři mají k dispozici i jednotný software - soubor XLS. Tento soubor nebyl poskytnut provozovatelům LDS, kteří rovněž mají povinnost vyhotovovat souhrnnou zprávu o kvalitě,  takže jednotliví provozovatelé LDS byli odkázáni na vlastní tvůrčí možnosti vyhotovení tabulek s provázáním na tabulky souhrnné roční zprávy, jejichž vzor je na http://www.eru.cz/cs/-/vzor-souhrnne-zpravy-o-dodrzovani-standardu-dodavek .

 

Proto navrhujeme doplnit §25 odst(1) návrhu vyhlášky o kvalitě následovně:

(doplněný text je červeně)

 

  • 25

Ukazatele nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny

 

  • Provozovatel přenosové soustavy a provozovatel distribuční soustavy vede záznamy o všech dlouhodobých přerušeních přenosu nebo distribuce elektřiny v jím provozované soustavě. Provozovatel distribuční soustavy zároveň vede záznamy o krátkodobých přerušeních distribuce elektřiny.

Záznamy jsou vedeny ve výkazech souboru XLS v souladu s „Metodikou vykazování XLS k vyhlášce ERÚ o kvalitě“.  Vzorové soubory XLS a metodika vykazování jsou zveřejněné na webové stránce ERÚ.

 

Odůvodnění připomínky:

Podle nové vyhlášky budou muset i provozovatelé lokálních distribučních soustav předkládat ERÚ roční souhrnnou zprávu o dosažené úrovni kvality  distribuce elektřiny a souvisejících služeb za předchozí kalendářní rok. K tomu, aby mohli souhrnnou zprávu o dosažené úrovni  kvality distribuce  elektřiny a souvisejících služeb dle přílohy č. 6 k vyhlášce zpracovat musí provozovatelé LDS v průběhu roku zaznamenávat události do jednotlivých výkazů listů souboru xls – podle příloh k vyhlášce.

Vzhledem k velkému počtu provozovatelů LDS a jejich různorodosti je nanejvýš nutné vydat oficiální metodiku vykazování XLS k vyhlášce o kvalitě tak, aby získaná data byla navzájem souměřitelná a vhodná pro další zpracování.

 

Děkujeme za vyřízení naší připomínky.