Aktuální zprávy z našeho výzkumu
 

Aktuální zprávy z našeho výzkumu

Newsletter Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

 

3/2020 | 2/6

 

 
 

Tichá a účinná větrací jednotka

Vyvinuli jsme ve spolupráci se společností RECUAIR lokální větrací jednotku, při jejímž provozu nedochází k negativním zvukovým projevům. Zařízení navíc díky své unikátní konstrukci dosahuje vysoké účinnosti zpětného získávání tepla.

 

 
 

Betonové lavičky Levitee začínají sloužit v pražských ulicích


Vyvinuli jsme designovou sadu betonového městského mobiliáře s možností instalace inteligentních technologií. Novinku si již mohou obyvatelé i návštěvníci hlavního města vyzkoušet  v testovacím režimu na několika veřejných místech.

 

 

 

 

Účastníme se Solar Decathlon Europe 21


Tým z Fakulty stavební podpořený naším centrem uspěl v úvodním kole a bude pokračovat v mezinárodní studentské soutěži Solar Decathlon Europe 21.

 

 

 

 

Navštívili jsme rakouskou „digitální továrnu"


Naši odborníci se zúčastnili studijní návštěvy výzkumného centra Digital Factory Vorarlberg, které se zabývá vývojem a zaváděním konceptu Průmysl 4.0.

 

 
 

Mladší sestra systému S.A.W.E.R. se jmenuje MAGDA


Vyvíjíme mobilní autonomní zařízení, které na korbě běžné dodávky může fungovat v pouštním prostředí jako nouzový zdroj vody ze vzdušné vlhkosti. Veřejnosti se představí v únoru 2021 na světové výstavě EXPO v Dubaji.

 

 

 

 

Lokální větrací jednotky s Peltierovými články


Naši odborníci pracují na vývoji lokální větrací jednotky umožňující regulaci teploty přiváděného vzduchu. Její použití je jednou z cest, jak splnit nároky na kvalitu vnitřního prostředí.

 

 

 

 

Konference Alternativní zdroje energie v Kroměříži


Zveme vás na konferenci, kterou pořádá Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii, Solární asociací a Asociací pro využití tepelných čerpadel ve dnech 16. až 17. června 2020 v Kroměříži.

 

 
 

Zjednodušujeme hodnocení životního cyklu budov


Hledáme cestu jak usnadnit hodnocení dopadů výstavby, provozu a likvidace budov na životní prostředí. Výsledkem bude např. zrychlení a zlevnění procesu k udělování certifikátů kvality, jako jsou SBToolCZ, BREEAM, LEED a další.

 

 

 

 

Aplikace pro lokální energetické systémy


Účastníme se projektu Next Generation District. V jeho rámci byl v prosinci 2019 dokončen softwarový nástroj pro optimální návrh velikosti prvků a ekonomiku energetických systémů. Nyní běží práce na prediktivní regulaci pro lokální distribuční soustavy.

 

 

 

 

Kde se s námi můžete setkat osobně

 

S odborníky z ČVUT UCEEB se můžete setkat v následujících měsících na těchto akcích.

 

 

Možnosti financování 

·        Podpora výzkumu a vývoje pro nováčky v inovacích:

TAČR Trend "Nováčci" (V: 4.12.2019 - U: 2. 4. 2020)
 

·        Podpora transferu technologií mezi VO a podniky

OPPIK Proof of Concept (V: 29. 11. 2019 - U: 20. 4. 2020) prodlouženo
 

·        Podpora podnikatelských záměrů malých podniků

OPPIK Technologie XI (V: 09. 03. 2020 - U: 25. 05. 2020)
 

·        Rozvoj dopravy

TAČR Doprava 2020+ II (V: 9. 4. 2020 - U: 10. 6. 2020)
 

·        Inovace v průmyslu

TAČR Trend "Technologičtí lídři" III (V: 30. 4. 2020 - U: 17. 6. 2020)
 

·        Spolupráce výzkumu s průmyslem:

Inovační vouchery IV (V: 2. 1. 2019 – U: 30. 6. 2020)

 
(V: vyhlášení; U: uzávěrka)

 

 
 
 
 

 

Copyright © 2020 ČVUT UCEEB, All rights reserved.