V rámci přípravy zcela nového Energetického zákona, který reflektuje na požadavky Zimního energetického balíčku se aktualizuje i přístup k distribučním sítí.

Jednotlivé oblasti jsou soustředěny do karet, a jednou z nich je i karta distribuce elektrické energie. Oblast distribuce plynu předpokládá vycházet ze stejných principů jako navrhne oblast elektřiny.

Teze nového energetického zákona mají být dokončeny a schváleny v dubnu 2020, a poté budou podrobně rozpracovány v paragrafovém znění nového zákona.

Pro Vaši informaci Vám zasíláme návrh karty distribuce, která byla diskutována napříč všemi provozovateli distribučních sítí.

Přiložené soubory ke stažení

Název souboru Popis Velikost (kB)
Karta distribuce 90