Při porovnání cen produkované elektřiny narazíme v literatuře na celou řadu často dost rozdílných čísel...

Při porovnání cen produkované elektřiny narazíme v literatuře na celou řadu často dost rozdílných čísel. I tak je zajímavé si alespoň rámcové porovnání nákladů na výstavbu, provoz a údržbu i likvidaci vysloužilého zařízení udělat.

Celý článek