Video na téma: Rizika používání vozidel a mechanismů v ochranných pásmech elektrických vedení. Doporučujeme členům, kterých se to týká to využít jako proškolení pro své partnery, zakazníky.

volně přístupné na webu: https://www.csres.cz/CZ/prevence