Newsletter Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze 1/2020 | 1/6

 

 

Aktuální zprávy z našeho výzkumu

Newsletter Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

 

1/2020 | 1/6

 

 
 

Šéf české diplomacie navštívil UCEEB

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček navštívil naše univerzitní centrum, odkud vědci vypraví na cestu do Dubaje systém na výrobu vody ze vzduchu S.A.W.E.R., který se stane jádrem českého národního pavilonu na světové výstavě EXPO 2020.

 

 
 

Mikroelektrárna WAVE splňuje nejpřísnější emisní limity


Změřili jsme emise znečišťujících látek vznikajících při spalování dřevní štěpky v Mikroelektrárně WAVE 50. Test prokázal, že automatický kotel vyhovuje evropským normám s velkou rezervou.

 

 

 

 

Podílíme se na vzniku prvního „smart" učiliště v Praze


Zapojili jsme se do modernizace Centra odborné přípravy technicko-hospodářské v pražských Hrdlořezích. Výsledkem projektu vedeného společností ECOTEN je budova oceněná historicky prvním Zlatým certifikátem SBToolCZ.

 

 

 

 

Navštivte náš doprovodný program na veletrhu Aquatherm


V rámci mezinárodního veletrhu Aquatherm Praha 2020 pořádáme 3. března 2020 celodenní doprovodný program s názvem ČVUT UCEEB fórum.

 

 
 

Náš otopný systém získal domácí i zahraniční patenty


Zajistili jsme v tuzemsku i na celém území Evropské unie a USA patentovou ochranu pro otopný systém Hydronics 4.0, který by měl snížit investiční náklady a spotřebu tepelné energie v administrativních objektech.

 

 

 

 

Měníme zacházení s dešťovou vodou ve městech


Problémy obcí s nedostatkem vody se zabývá naše architektka Martina Sýkorová, která se podílí na tvorbě průvodce pro zástupce samosprávy po vhodných opatřeních pro nakládání se srážkovou vodou v urbanizovaném prostředí.

 

 

 

 

Podporujeme mezinárodní výměnu know-how v oblasti energeticky plusových čtvrtí

 

V souvislosti s realizací mezinárodního projektu SPARCS jsme rozjeli nové aktivity, jimiž se pomáhá nastartovat rozvoj tzv. energeticky plusových čtvrtí v České republice.

 

 
 

Světlo ovlivňuje zdraví a vitalitu


V gymnáziu Na Pražačce probíhá dlouhodobý experiment s inovativním osvětlením, které se svými vlastnostmi přibližuje dennímu světlu. Jeho vliv na studenty a pedagogy vyhodnocuje Lenka Maierová z naší Platformy pro zdravé osvětlování.

 

 

 

 

Stropní podhledy ochladí budovy a ušetří energii


Pomocí počítačových simulací jsme sledovali vývoj a provedli hodnocení tepelně aktivních stropních podhledů, které obsahují materiály schopné měnit skupenství. Modelovány byly jejich chladicí výkony při různém geometrickém uspořádání.

 

 

 

 

Kde se s námi můžete setkat osobně

 

S odborníky z ČVUT UCEEB se můžete setkat v následujících měsících na těchto akcích.

 

 

Možnosti financování 

·        Podpora výzkumu a vývoje pro nováčky v inovacích:

TAČR Trend "Nováčci" (V: 4.12.2019 - U: 5. 2. 2020)
 

·        Podpora dlouhodobých environmentálních a klimatických perspektiv:

Prostředí pro život PP3 (V: 20. 11. 2019 - U: 19. 2. 2020)

 

·        Inovace a výzkum mezi ČR, Norskem, Lichtenštejnskem, Islandem: 

TAČR Kappa (V: 20. 11. 2019 - U: 27. 2. 2020)
 

·        Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji:

TAČR Země (březen)
 

·        Inovace v průmyslu

TAČR Trend "Technologičtí lídři" III (duben)
 

·        Inovace pro životní prostředí

TAČR Prostředí pro život PP1 a PP2 (duben)
 

·        Spolupráce výzkumu s průmyslem:

Inovační vouchery IV (V: 2. 1. 2019 – U: 30. 6. 2020)

 
(V: vyhlášení; U: uzávěrka)