218. Žofínské fórum "Energetická situace ČR, energetická bezpečnost a dopady evropského energetického systému"
  1. Žofínské fórum "Energetická situace ČR, energetická bezpečnost a dopady evropského energetického systému", které se uskuteční 19. února 2018 od 13 hodin v paláci Žofín.

Na Žofínském fóru bychom chtěli pokračovat v diskusi k otázkám zajištění naší energetické bezpečnosti, rozpracování koncepce udržení dlouhodobé těžební schopnosti jako alternativě k totální závislosti na zahraničních energetických zdrojích a zranitelnosti v případě nepříznivých vnějších podmínek. Nezbytné je posílení role státu v rámci Státní energetické koncepce a Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky. Jak s těmito otázkami koresponduje myšlenka vytvoření energetické unie, kterou podpořily země EU? Jaká je perspektiva dalšího rozvoje jaderné energetiky u nás? Jak to bude s dotačními zdroji na úspory energie? Jaká je perspektiva provázanosti českého energetického systému se systémem EU? Emisní limity a jejich rizika. Jaké dopady mají tyto otázky na českého spotřebitele, jak se odrážejí do cen energií? Perspektiva energetiky v rámci Průmyslu 4.0.

Na 218. Žofínském fóru vystoupí a zodpoví dotazy: Tomáš Hüner, ministr průmyslu a obchodu, Vladimír Outrata, předseda Rady Energetického regulačního úřadu, Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Václav Hrabák, předseda energetické sekce Hospodářské komory ČR, Jiří Gavor, výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií. Na Žofínském fóru vystoupí rovněž vrcholoví manažeři energetických společností a další hosté.

 

Více info a přihlášku naleznete ke stažení níže

Přiložené soubory ke stažení

Název souboru Popis Velikost (kB)
Přihláška na 218.Žofínské forum 218. Žofínské fórum "Energetická situace ČR, energetická bezpečnost a dopady evropského energetického systému" 18